Engasjerende gjenstandshistorier

​En ny stor, fast utstilling på Zoologisk museum i København viser museets skatter.

Særegne gjenstander, med særegne historier, som denne samlingen av krepsedyr som har tilhørt Darwin. Historiene forteller mye om gjenstandene, men også mye om tidligere tiders naturfaglige forskning og datidens syn på både dyr og mennesker. Historiene engasjerer, og er korte nok til at man orker å lese en til, og en til. Ikke minst engasjerer de fordi menneskene bak bevaringen av gjenstanden kommer til syne. Det gjør museumssamlingen mer levende.

1+1 er en serie korte utstillingsanmeldelser som består av ett bilde og ett avsnitt. 

1+1